Personeel aannemen in Frankrijk: 7 belangrijke aandachtspunten

Personeel aannemen in Frankrijk: de werknemer wordt verregaand beschermd. Veel vragen van Nederlandse ondernemingen met een (neven)vestiging in Frankrijk gaan dan ook over het in dienst hebben van Franse werknemers. Nu is er over het Franse arbeidsrecht veel te zeggen, maar niet dat het eenvoudig is. Ik heb even geteld. Waar het Nederlandse arbeidsrecht in het…

[ CONTINUE READING ]

Conciliation au Tribunal de Commerce

In een langslepende kwestie bij de Tribunal de Commerce – de Handelsrechtbank – in Parijs ontvingen partijen een uitnodiging voor een ‘conciliation’ van de rechtbank. Deze hield in dat onder begeleiding van een ‘conciliateur’, een mediator, een poging zou worden ondernomen om een schikking te bereiken. Ik voer deze zaak voor de Nederlandse cliënt samen…

[ CONTINUE READING ]

Procédure de mise en état

Het Nederlandse recht heeft veel overeenkomsten met het Franse recht. Dat komt doordat tijdens de Napoleontische overheersing twee eeuwen geleden belangrijke elementen van het Franse recht in Nederland zijn geïntroduceerd. Toch zijn er na twee eeuwen belangrijke verschillen ontstaan: bijvoorbeeld de “procédure de mise en état” versus de Nederlandse substantiëringsplicht. Substantiëringsplicht In 2002 is in…

[ CONTINUE READING ]

Franse arbeidswetgeving: fouten van de werkgever

Volgens de Franse arbeidswetgeving heeft een werkgever verregaande verplichtingen richten een werknemer. Naar Nederlandse begrippen zit het Franse arbeidsrecht muurvast. Misschien dat het met de nieuwe Franse president Emmanuel Macron gaat veranderen, maar zo ver is het nog lang niet. Voorkomen werkstress Een belangrijke eis is dat een werkgever de noodzakelijke maatregelen dient te treffen…

[ CONTINUE READING ]