Blogpagina

Franse arbeidswetgeving: fouten van de werkgever

Volgens de Franse arbeidswetgeving heeft een werkgever verregaande verplichtingen richten een werknemer. Naar Nederlandse begrippen zit het Franse arbeidsrecht muurvast. Misschien dat het met de nieuwe Franse president Emmanuel Macron gaat veranderen, maar zo ver is het nog lang niet.

Voorkomen werkstress
Een belangrijke eis is dat een werkgever de noodzakelijke maatregelen dient te treffen om de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de werknemers te beschermen. Dat geldt met name waar het gaat om werkstress. Zo is de arbeidsduur gemaximeerd (afhankelijk van de functie per week of per jaar). Verder is de werkgever verplicht er voor te zorgen dat de werktijden (kunnen) worden bijgehouden. De werkgever moet afdoende preventieve maatregelen treffen zodra een beroepsrisico wordt vastgesteld. Denk daarbij aan verbetering van de organisatie, de arbeidsprocessen en –omstandigheden en het aanbieden van aangepaste ondersteuning aan arbeiders.

Werkgever heeft bewijlast
Een werkgever die onvoldoende preventieve maatregelen treft kan worden veroordeeld tot betaling van schadevergoeding aan de werknemers die aan het risico zijn blootgesteld. Zo kan de werknemer ontslag vorderen wegens wanprestatie van de werkgever. Dit heet résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur. Om aan een dergelijke veroordeling te ontkomen, moet de werkgever aantonen dat hij alle noodzakelijke maatregelen heeft getroffen om gezondheidsrisico’s te voorkomen. In een procedure ligt de bewijslast dan ook bij de werkgever.

Dit onderwerp ligt bijzonder gevoelig bij de Franse rechtsprekende instanties. De Franse arbeidsrechter (Conseil de Prud’hommes) straft werkgevers die een verplichtingen hebben verzaakt stelselmatig af.

Nederlandse werkgevers
Als u naar de Franse wet werkgever bent in Frankrijk, is het bovenstaande ook op u van toepassing. Het verweer dat u een Nederlandse achtergrond heeft en niet van de regels op de hoogte was, slaagt bij de Franse arbeidsrechter zeker niet.

Verweer of contract?
Bent u als werkgever gedagvaard voor de Conseil de Prud’hommes, of wilt u dat voorkomen? Neem dan contact op. In overleg met een van mijn contactpersonen kunnen we dan goed verweer voeren, of beter dit door het opstellen van een goed arbeidscontract en beleid voorkomen.

  • SHARE
  • TWEET
  • PIN