Conciliation au Tribunal de Commerce

In een langslepende kwestie bij de Tribunal de Commerce – de Handelsrechtbank – in Parijs ontvingen partijen een uitnodiging voor een ‘conciliation’ van de rechtbank. Deze hield in dat onder begeleiding van een ‘conciliateur’, een mediator, een poging zou worden ondernomen om een schikking te bereiken. Ik voer deze zaak voor de Nederlandse cliënt samen…

[ CONTINUE READING ]