Frans strafrecht

Mijn Franse collega Me Céline Dadouat, strafrechtadvocate bij Castling Avocats in Parijs (Clichy), kunnen u bijstaan in allerlei strafrechtelijke zaken. Wij verlenen bijstand vanaf het moment van arrestatie tot en met de tenuitvoerlegging van de straf of maatregel. Denk daarbij aan bijstand tijdens het verhoor (enquête, instruction), beslissingen over verlenging van voorlopige hechtenis, verzoeken om (voorwaardelijke) invrijheidstelling, maatregelen in het huis van bewaring, etc.


Wanneer u onverhoopt te maken krijgt met het Franse strafrecht bereiden wij samen met u de gehele strafzaak voor. In hoofdlijnen volgen wij daarbij een rolverdeling. Me Dadouat let daarbij op de toepassing van het Franse strafrecht en het Franse strafprocesrecht. Ik kijk naar de relatie met Nederland, de thuissituatie, toepassing van straf en maatregelen in Nederland. Daarbij zorg ik ook voor de vertaalslag tussen het Nederlands en het Frans.


Me Dadouat en ik doen de zittingen bij de Franse rechtbanken zo veel mogelijk samen. Wij willen daarmee waarborgen dat:

  • de verdediging naar Frans recht voor Nederlanders is gewaarborgd
  • de Franse rechter bekend wordt met de mogelijkheden binnen Europa in relatie tot Nederland
  • de persoonlijke omstandigheden goed bekend worden bij de rechter

Frans civiel en handelsrecht

Ook in burgerlijke en handelszaken in Frankrijk kan ik u samen met verschillende Franse partners bijstaan. 


Samen met u zorg ik voor een goede feitelijke analyse waarmee de Franse advocaat direct voor u aan de slag kan.


U hoeft zich dan zelf niet bezig te houden met de correcte verwoording in het Frans of, omgekeerd, het begrijpen van de Franse teksten.

Advocaat Frans Recht

Wilt u een zaak voorleggen?

Heeft u vragen? Wilt u een zaak voorleggen? 

Aarzel dan niet om contact met mij op te nemen.