Kosten

Een belangrijke vraag is natuurlijk wat het allemaal gaat kosten om bijstand te geven in een Franse strafzaak. 


We zullen er geen doekjes om winden: een Franse strafzaak kost veel geld. Het Franse strafrecht is niet-efficiënt, traag en omslachtig. Het opvragen van een dossier kan weken duren en voor alles moeten schriftelijke verklaringen of machtigingen worden afgegeven. Procedures duren lang, er zijn vaak meerdere zittingen nodig en zittingsdagen duren ook lang. Neem daarbij mee dat de reisafstanden vele malen groter zijn dan in Nederland. Dat betekent dat er ook reis- en verblijfskosten bij komen.


Ons uurtarief bedraagt € 225,— exclusief btw. Daarbij werken wij met voorschotten die afhankelijk zijn van het soort zaak.

Intensieve samenwerking

Castling Avocats en Jaspers Advocatuur werken intensief samen op de dossiers. Dit omdat dat de enige manier is om de vaak complexe zaken goed te doorgronden en de Nederlandse klant inhoudelijk goed te kunnen betrekken.


Ook is het van wezenlijk belang om de Franse rechter zo goed mogelijk over de situatie in Nederland te informeren. Wij maken geregeld mee dat de rechter in Frankrijk zaken in Nederland verkeerd begrijpt, maar deze wel als bewijs à charge gebruikt.


We proberen wel zo veel mogelijk dubbele kosten te voorkomen. Dat betekent dat we niet voor elke advocaat afzonderlijk de volledige studie van het dossier in rekening brengen. Maar om kwaliteit te bieden moeten we besprekingen wel gezamenlijk voeren en doen we zittingen indien nodig samen.

Wij werken niet op toevoegingsbasis. Voor de Nederlandse begeleiding kan bovendien geen toevoeging worden afgegeven en in Frankrijk is een toevoeging (aide juridictionnelle) alleen mogelijk voor een advocaat bij het gerecht waar de zaak speelt.

Heeft u vragen, wilt u meer weten?