Beslag door Franse Douane: wat nu?
2 min. leestijd

Beslag door Franse Douane: wat nu?

Met enige regelmaat word ik gebeld door mensen die op doorreis waren in Frankrijk en die zijn aangehouden door de Franse douane. Vaak blijkt dan dat zij een flink bedrag aan contant geld bij zich hadden en dat dit in beslag is genomen. Daarbij heb ik bedragen voorbij zien komen variërend van 15.000 euro tot 50.000 euro!

Bevoegdheid van de Franse douane

Nu is het zo dat de Franse douane op veel gebieden actief is. De douanebeambten houden natuurlijk toezicht op het transport van waardevolle goederen. Daarnaast zijn zij bevoegd op het gebied van drugshandel en illegale immigratie.

Wanneer de Franse grens wordt gepasseerd en ook binnen een douaneregio mogen de douaniers een onderzoek instellen naar de identiteit van de mensen die zij controleren. Dat geldt dus niet alleen wanneer de grens wordt gepasseerd, maar ook op de openbare weg overal in Frankrijk.

De douaniers ontlenen hun bevoegdheid aan de artikelen 43, 44 en 67 van de Franse douanewet (code des douanes).

Contant geld

Wanneer het gaat om contant geld is het volgende van belang. In Frankrijk (en overigens in meer Europese landen) geldt een verplichting om aangifte te doen wanneer meer dan € 10.000,— aan contant geld wordt meegenomen. Wanneer er vooraf geen aangifte is gedaan wordt een boete opgelegd van 50% over het in beslag genomen bedrag.

Bovendien wordt het volledige bedrag dat is aangetroffen in beslag genomen voor een periode van zes maanden. Deze periode kan door de Franse officier van justitie worden verlengd met nog eens zes maanden.

Als de Douane van oordeel is dat het geld afkomstig is van een misdrijf (zoals drugshandel, witwassen, etc.) kan het bedrag bovendien verbeurd worden verklaard.

Vervolgingsbeslissingen

Bij overtreding van het hiervoor genoemde verbod heeft de Douane twee opties:

De Douane kan het Franse Openbaar Ministerie verzoeken om de overtreder te vervolgen;

of

De Douane kan een transactievoorstel doen. Dit komt er dan op neer dat schuld wordt bekend en dat een boete betaald dient te worden.

Contact met de Douane

Zoals overal draaien ambtelijke molens langzaam: er kunnen maanden over heen gaan voordat een beslissing wordt genomen over de vraag wat er moet gebeuren met het in beslag genomen geldt en welke vervolgstappen de Douane verder wil zetten.

Het kan dan ook zinvol zijn om contact op te nemen met het Douanekantoor in de regio waar de gelden in beslag zijn genomen en te informeren wat er verder gaat gebeuren. In sommige gevallen kan ook geprobeerd worden om een regeling te treffen.

Snelste manier om geld te krijgen

In sommige gevallen is dat de snelste manier om het geld terug te krijgen. De mogelijkheden hangen uiteraard (mede) af van de hoogte van het bedrag en de vraag en de mate waarin de legale herkomst van de gelden kan worden aangetoond. Mijn advies is dan ook altijd zo snel mogelijk op zoek te gaan naar bewijsmateriaal om de legale herkomst van gelden aan te tonen.

Afhankelijk van de situatie, de hoogte van het bedrag en de kans op strafvervolging is het aan te raden zo snel mogelijk juridische bijstand in te roepen.

Wat kunnen Jaspers Advocatuur en Castling Avocats voor u betekenen?

In samenwerking met het Franse advocatenkantoor Castling Avocats verzorgt Jaspers Advocatuur de begeleiding en verdediging van Nederlanders die in Frankrijk te maken krijgen met het strafrecht. Het Franse en het Nederlandse strafrecht zijn bijna niet met elkaar te vergelijken.

Onze ervaring is dat de Franse rechter veel sneller dan de Nederlandse rechter tot een bewezenverklaring komt en ook nog eens strengere straffen oplegt. Daarbij is het voorarrest vaak vele malen langer dan in Nederland. Helaas zien wij te vaak dat de bijstand aan Nederlanders die met de Franse justitie te maken krijgen, veel te wensen overlaat. De Franse taal is een enorm probleem voor Nederlanders. Door tweetalige samenwerking lossen wij taal- en vertaalproblemen op.

Direct contact

Of bel met 0762043110

Over de schrijver
Mijn naam is Joost Jaspers, eigenaar van Jaspers Advocatuur. Ik heb 25 jaar ervaring als jurist in de meest brede zin het woord. Sinds 5 jaar ben ik mij gaan toeleggen op het Franse recht. Samen met CASTLING AVOCATS behandel ik sinds enkele jaren Franse strafzaken tegen Nederlanders. In mijn blogs deel ik mijn kennis en ervaring.
Reactie plaatsen