Verzoek tot overlevering vanuit Frankrijk: hoe werkt dit?
3 min. leestijd

Verzoek tot overlevering vanuit Frankrijk: hoe werkt dit?

Verzoek tot overlevering of overleveringsverzoek vanuit Frankrijk: wat houdt dit in? Wanneer een Nederlander wordt verdacht van een strafbaar feit in Frankrijk, krijgt de verdachte te maken met een zogenaamd verzoek tot overlevering. In dit blog leg ik uit hoe dit werkt, hoe een verzoek eruitziet en welke stappen er gezet moeten worden om in verweer te gaan.

Wat is een verzoek tot overlevering?

Op het moment dat een Nederlander wordt verdacht van betrokkenheid bij een misdrijf in Frankrijk kan Frankrijk overgaan tot een verzoek tot overlevering. Dit kan het geval zijn wanneer een Nederlander als verdachte genoemd wordt in een Franse strafzaak.

Ook kan het zijn dat er sporen gevonden worden zoals DNA en vingerafdrukken. Deze worden vergeleken met Europese databanken. Is er een match, dan komt Frankrijk in actie. Het doel van het overleveringsverzoek is dat de verdachte overgeleverd wordt aan Frankrijk zodat hij of zij daar vervolgd kan worden.

Hoe werkt een verzoek tot overlevering?

Frankrijk formuleert een overleveringsverzoek aan Nederland. Plat vertaald vraagt Frankrijk aan Nederland: ”willen jullie deze persoon overleveren aan ons?”

De Raadkamer van de rechtbank in Amsterdam toetst dit verzoekt en bekijkt of deze aan de voorwaarden voldoet. Voldoet het verzoek aan de voorwaarden dan zal de Nederlandse Officier van Justitie een vordering doen of de persoon in kwestie oproepen voor een zitting voor de Raadkamer.

Tijdens deze zitting wordt beoordeeld of het overleveringsverzoek gehonoreerd wordt. Ook wordt beoordeeld of de verdachte de overlevering in vrijheid af mag wachten of dat de verdachte vast wordt gezet in een huis van bewaring. Zijn er redenen om aan te nemen dat de verdachte zou kunnen vluchten dan wordt er een bevel tot gevangenhouding verleend.

Verzoek tot overlevering of overleveringsverzoek frankrijk

Oneens met het verzoek tot overlevering!

Als eerste is het belangrijk om te weten dat bij overlevering vanuit Frankrijk het Europese principe van vertrouwen voorop staat. Dat betekent dat als Frankrijk een verdachte in beeld heeft deze wordt uitgeleverd zonder dat Nederland verder inhoudelijk onderzoek. Hierbij gaat de Nederlandse rechter ervan uit dat een land als Frankrijk verdachten een eerlijk proces geeft. Het uitgangspunt is dan ook dat de verdachte zich kan verdedigen in Frankrijk.

Wil je overlevering voorkomen dan is het in alle gevallen raadzaam om een advocaat in te schakelen, gespecialiseerd in internationale overlevering. Het is niet makkelijk om een verzoek tot overlevering tegen te houden.

Enkele gronden:

  • De verdachte is ziek en kan in Frankrijk niet de juiste behandeling of controles ondergaan. De vraag is in dit geval of Frankrijk bij ziekte adequate behandeling kan verzorgen. Het is ter beoordeling aan de Raadkamer of hier gehoor aan wordt gegeven.
  • Bewijs van onschuld: wanneer er echt bewijs van onschuld is kan het verzoek tot overlevering tegengehouden worden.

Een belangrijk aandachtspunt in het verweer zijn de detentieomstandigheden. Niet alle gevangenissen in Frankrijk kennen nette detentieomstandigheden. Een eis kan zijn dat overlevering alleen mogelijk is wanneer de verdachte in een ‘goede’ gevangenis wordt ondergebracht.

Niet ingaan op een verzoek tot overlevering.

Het is onverstandig om een verzoek tot overlevering voorbij te laten gaan. Wanneer de Officier van Justitie een oproep doet dient de verdachte bij de zitting voor de Raadkamer te verschijnen.

Is de verdachte afwezig dan kan het Openbaar Ministerie overgaan tot arrestatie en gevangenhouding in een Huis van Bewaring. Als de verdachte niet vrijwillig gehoor geeft, wordt dat al snel gezien als een weigering tot medewerking. Dit kan juist een reden zijn om iemand in voorarrest te houden.

Het belang van een goede advocaat

Goede ondersteuning door een advocaat is belangrijk. Het kan een groot verschil maken in de uitkomst van een zaak en de omstandigheden waarin een verdachte terecht komt. De advocaat dient goed te kunnen schakelen tussen het Nederlandse en Franse Recht.

Wat kunnen Jaspers Advocatuur en Castling Avocatsbetekenen?

In samenwerking met het Franse advocatenkantoor Castling Avocats verzorgt Jaspers Advocatuur de begeleiding en verdediging van Nederlanders die in Frankrijk te maken krijgen met het strafrecht. Het Franse en het Nederlandse strafrecht zijn bijna niet met elkaar te vergelijken.

Onze ervaring is dat de Franse rechter veel sneller dan de Nederlandse rechter tot een bewezenverklaring komt en ook nog eens strengere straffen oplegt. Daarbij is het voorarrest vaak vele malen langer dan in Nederland. Helaas zien wij te vaak dat de bijstand aan Nederlanders die met de Franse justitie te maken krijgen, veel te wensen overlaat. De Franse taal is een enorm probleem voor Nederlanders. Door tweetalige samenwerking lossen wij taal- en vertaalproblemen op.

Direct contact

Of bel met 0762043110

Over de schrijver
Mijn naam is Joost Jaspers, eigenaar van Jaspers Advocatuur. Ik heb 25 jaar ervaring als jurist in de meest brede zin het woord. Sinds 5 jaar ben ik mij gaan toeleggen op het Franse recht. Samen met CASTLING AVOCATS behandel ik sinds enkele jaren Franse strafzaken tegen Nederlanders. In mijn blogs deel ik mijn kennis en ervaring.
Reactie plaatsen